LISA! Språkresor

Allmänna bestämmelser och villkor

 
031 - 753 95 75
team@lisa-sprakresor.se
Måndag - Fredag — 09:00 - 18:00

Allmänna bestämmelser och villkor

Din Bokning
Dessa är de bestämmelser och villkor uppsatta av LISA! Språkresor, gällande för alla bokningar gjorda med LISA! Språkresor (“vi”, “oss”, “agenturen”) av dig (“klienten”, “kursdeltagaren”) avseende skolor och andra organisationer som ingår i LISA! Språkresor’s katalog. Alla inskrivningar lyder under dessa villkor, vilka blir lagligen bindande vid konfirmerat accepterande av LISA! Språkresor. LISA! Språkresor förbehåller sig rätten att ej bekräfta en inskrivning, enligt eget gottfinnande, om en sådan handling anses nödvändig i klientens, agenturens eller skolans intresse.
 

Ditt avtal
Vänligen sänd ditt bokningsformulär till LISA! Språkresor Sverige. Avtalet mellan LISA! Språkresor och klienten blir bindande för klienten då LISA! Språkresor mottar dennes bokning, och för LISA! Språkresor då bokningen bekräftas av LISA! Språkresor.
 

Avgifter
Avgifterna måste betalas i sin helhet innan kursstart.
Ingen kompensation, avgiftsreducering, återbetalning, kredit, extra lektioner eller förlängd kurs kan ges för:

    tjänster eller anordnanden som ingår i avgifterna och inte uttnyttjas
    sen ankomst eller frånvaro eller tidig avresa från en kurs
    lektioner ersatta av tester och klassuppdelningsprocedurer på kursstartdagar
    dagar när skolor är stängda på grund av officiella helgdagar

Medgivna återbetalningar kan endast göras av det kontor eller den representant till vilken avgifterna ursprungligen betalats. LISA! Språkresor förbehåller sig rätten att göra avgiftsändringar som ett resultat av förändrade växelkurser eller lagstadgade skatter.

 

Skolans regler
Varje enskild skola sätter upp regler för att försäkra sig om att kurserna fungerar smidigt. Accepterandet och efterföljandet av dessa regler, och lagarna i det land i vilket skolan är belägen, är klientens kontraktsenliga skyldigheter.
Närhelst LISA! Språkresor accepterar inskrivningen av en klient under minimumåldern specificerad för kursen eller under 16 år, accepterar den person som skriver in kursdeltagaren ansvaret för hans eller hennes uppförande, säkerhet och väl.
 

Övriga tjänster
Där boende visas per vecka, kan detta betyda 6 nätter från söndag till lördag eller 7 nätter från söndag till söndag beroende på beskrivningen av skolan. Inga avdrag görs för boende som bokats av en klient men inte utnyttjats.
Kursmaterial, examensavgifter, flygplatstransfer och kostnader för aktiviteter och utflykter ingår endast i kurspriset där detta är särskilt uttryckt. LISA! Språkresor tar inget ansvar för kostnader som klienten ådragit sig, t. ex. för bussresor från boendet till skolan eller något av ovanstående. LISA! Språkresor återbetalar inte pengar till en klient som anmäler sig till en kurs på en specifik nivå och sedan finner sig oförmögen att delta i kursen efter nivåtestet. I detta fall blir klienten erbjuden ett passande alternativ av skolan. Om deltagarantalet är otillräckligt för en gruppundervisningsklass, kan ett begränsat antal individuella lektioner erbjudas. Beskrivningar av aktiviteter och utflykter som följer med språkkurserna skall endast ses som vägledning.

 

Avbokning
För bokningar gjorda mer än 21 dagar innan kursstart ska en första inbetalning om 15% av det totala kursbeloppet göras inom 5 arbetsdagar efter mottagande av LISA! Språkresors bekräftelse och faktura. Resterande belopp inbetalas senast 21 dagar innan kursstart. Sista betalningsdatum finns uppgivet på fakturan. Bokningar gjorda mindre än 21 dagar innan kursstart måste betalas i sin helhet vid mottagande av LISA! Språkresors bekräftelse och faktura. Sista betaldatum finns uppgivet på fakturan. Alla övriga avgifter, t. ex. för avbokningar, skall betalas vid mottagandet av fakturan. Om kursavgiften i sin helhet inte är betald vid det förfallodatum som står skrivet på den första bekräftelsen/fakturan, förbehåller sig LISA! Språkresor rätten att häva klientens bokning och kräva klienten på avbokningsavgifterna (se kolumn till höger). Du kan häva ditt avtal med LISA! Språkresor när som helst skriftligen med registrerad avsändning. Avbokningsavgifterna är som följer:

upp till 60 dagar före kursstart 10% av totalt belopp, minimum 1900 SEK
upp till 35 dagar före kursstart 30% av totalt belopp, minimum 1900 SEK
upp till 21 dagar före kursstart 50% av totalt belopp
upp till 10 dagar före kursstart 60% av totalt belopp
upp till 4 dagar före kursstart 70% av totalt belopp
3 dagar eller senare före kursstart 90% av totalt belopp

Vid uteblivande av en skriftlig avbokning behåller LISA! Språkresor kursavgifterna i sin helhet.
 

En person i ditt ställe
Fram till kursstart är det möjligt att låta någon annan person gå kursen i ditt ställe. LISA! Språkresor förbehåller sig rätten att avvisa denna person om han eller hon inte uppfyller kursens eller eventuella lagliga krav. Administrationsavgift för detta är 750 SEK. Vid eventuella andra kostnader, t. ex. flygplatstransfer för kurser som inte inkluderar denna service, uttages en separat avgift.
 

Ändringar i bokningen
Ändringar i bokningen avseende kursdatum och boende kan göras upp till 14 dagar före kursstart mot en avgift om 400 SEK. Vid ändringar gjorda senare än 14 dagar före kursstart uttages en kostnad om 900 SEK.
 

Avbokning av LISA! Språkresor
Om en klient inte uppfyller de bestämmelser och villkor uppsatta av våra skolor/resor/turer, förbehåller sig LISA! Språkresor rätten att bryta avtalet med omedelbar verkan (t. ex. på grund av rasism, förolämpande av personal eller övriga kursdeltagare, drogmissbruk etc).
Kursavgifterna återbetalas inte. Möjliga tilläggskostnader, t. ex. extra kostnader för flygplatstransfer, faktureras klienten. Om du skulle välja att inte utnyttja tjänster bokade vid någon av våra skolor/resor/turer efter starten av din kurs/resa/tur, återbetalas ej avgifterna.
 

Garanti
Om du skulle vara missnöjd med LISA! Språkresor’s tjänster måste du förmedla dina klagomål till LISA! Språkresor’s ledning under din kursperiod. Klagomål gjorda efter avslutad kurs/resa/tur kommer inte att tas i beaktning. I händelse av ett berättigat klagomål, förbehåller sig ledningen rätten att göra adekvat återbetalning.


Pass-, visum-, tull- och hälsorestriktioner
Det är varje kursdeltagares ansvar att följa dessa restriktioner. Icke efterföljande av dessa restriktioner och alla kostnader som kan åläggas på grund av detta är kursdeltagarens ansvar. Den som behöver visum för inträde i landet för dess valda kurs/resa/tur, måste deklarera detta till LISA! Språkresor vid bokningstillfället och det är kursdeltagarens enskilda ansvar att införskaffa de krävda dokumenten.
Om en klient har gjort erfoderliga ansträngningar för att erhålla visum för det valda landet för kursen och inte erhållit visumet efter ansökan hos den aktuella ambassaden, behåller LISA! Språkresor en administrationsavgift om 1700 SEK och återbetalar resten av din inbetalning minus bankavgifter mot mottagande av det officiella dokumentet om avslaget från den aktuella ambassaden.
 

Oundvikliga omständigheter
Det är ett fundamentalt villkor i avtalet mellan LISA! Språkresor eller dess representanter att vi inte i något fall skall ställas till ansvar gentemot klienten i det fall tillhandahållandet av någon kontrakterad tjänst omöjliggörs på grund av force majeure, t. ex. krig, civil konflikt, industriell tvist eller någon övrig orsak utanför vår kontroll. Alla LISA!:s kunder ingår i och skyddas av det tyska moderbolagets resegaranti, godkänd av den tyska handelskammaren.


Tour Operator
Lisa Reisen GmbH, Tschaikowskistr. 30, 04105 Leipzig, Germany handel är LISA! Språkresor, Bergåsavägen 17, 131 47 Nacka, Sverige

Råda
Skicka